ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสอนออนไลน์ Project 14 ของ สสวท.
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.6 การจัดห้องเรียนตามแผน COVID
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.5 การจัดห้องเรียนตามแผน COVID
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.4 การจัดห้องเรียนตามแผน COVID
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3 การจัดห้องเรียนตามแผน COVID
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.2 การจัดห้องเรียนตามแผน COVID
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 การจัดห้องเรียนตามแผน COVID
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 63
ตารางสอนทางไกล
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 63
งานทะเบียน ดูผลการเรียนสำหรับผู้ปกครอง นักเรียน
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 63
ประกาศผลสอบ Onet ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3 ม.6 ที่จะไม่จบพร้อมรุ่น หรือเรียนซ้ำ ซ้ำชั้น ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 63
หนังสือแจ้งปิด ปิดเรียน ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 63
ตรวจสอบรายชื่อสมัครเรียนออนไลน์ ที่สมัครตั้งแต่ 20 มี.ค.63 ถึงปัจจุบันหากไม่พบรายชื่อให้เข้ากรอกใหม่
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 63
สมัครเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2563 ระบบออนไลน์
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 63
ประกาศแนวปฏิบัติของบุคลากรในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรค
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 63
ประกาศมาตรการควบคุมป้องกัน COVID19
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 63
แนวการจัดทำ BLueprint แบบทดสอบปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 63
การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 63
ประชุมชี้แจงการจัดเอกสารระบบงานสรรณโรงเรียน
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 63