ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เตรียมสอบธรรมศึกษา
ในวันที่ 12 และ 20 พ.ย. โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการสอบธรรมศึกษา ธรรมสนามหลวงให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมี พระอธิการชัชวาล ชินวโร  เจ้าคณะตำบลระแงง (ธ) พร้อมพระคุณเจ้าจากวัดต่าง ๆ มาช่วยในการแนะนำ เพิ่มเติมเนื้อหาในการสอบกระทู้ธรรม
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 2561,04:57   อ่าน 112 ครั้ง