ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมชี้แจงการนิเทศการเรียนการสอนตามแนวทาง Lesson Study
เมื่อวันที่ 13 พ.ย. นายสันชัย  สังข์ทอง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการได้จัดประชุมชี้แจงการนิเทศภายใน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ที่ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการนิเทศโดยใช้กระบวนการเปิดชั้นเรียน ตามแนวทาง Lesson Study เพื่อให้บุคลากรได้เข้าใจแนวปฏิบัติ รวมถึงการเชื่อมโยงกระบวนการนิเทศมาสู่การทำ PLC การกรอกผลลงใน Logbook โดยมีฝ่ายบริหารร่วมให้กำลังใจ ในการลงมือปฏิบัติกิจกรรม PLC การกรอก Logbook
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 2561,05:19   อ่าน 127 ครั้ง