ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
สอนเสริมเติมเต็มความรู้ มุ่งสู่สนามสอบ O-NET
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้จัดกิจกรรมสอนเสริมเติมเต็มความรู้ มุ่งสู่สนามสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2561 โดยร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายสถานศึกษา กลุ่มที่ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 อีก 3 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนพญารามวิทยา โรงเรียนสุรินทร์ภักดี และโรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ มีนักเรียนชั้น ม.3 ติว O-Net จำนวน 4 วิชา คือ คณิตศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์ ,ภาษาอังกฤษ ,ภาษาไทยและ ม.6 ติว O-Net จำนวน 7 วิชา คือ คณิศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษษาไทย, เคมี, ชีววิทยา, และฟิสิกส์ ้ โดยจัดกิจกรรมขึ้นในระหว่างวันที่ 11-21 มกราคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2562,00:00   อ่าน 189 ครั้ง