ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
OPEN HOUES 2018
  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 นางปฏิมา กาญจนากาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูจากโรงเรียนในสหวิทยาเขต 2 และเขตบริการของโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียนได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดนิทรรศการรายงานผลการจัดการศึกษาประจำปี ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก พร้อมมอบเกียรติบัตรเป็นขวัญกำลังใจให้กับครู นักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขัน พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการ ผลงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลงานทักษะอาชีพของนักเรียน กิจกรรมการแข่งขัน การให้ความรู้กับผู้ร่วมงาน กิจกรรมทำบุญเนื่องในวันครบรอบการก่อตั้งโรงเรียน งานนี้ได้ทั้งบุญได้ทั้งความรู้ สนุกสนาน ขอบคุณท่านผู้บริหาร ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูจากโรงเรียนต่าง ๆ ที่ได้มาเยี่ยมชมนิทรรศการในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2562,00:00   อ่าน 383 ครั้ง