ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
อบรมหุ่นยนต์
  เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 นายศรีสุนทร  ส่งเสริม ผู้อำนวยการโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรวิทยากรคำนวณด้านหุ่นยนต์ ที่โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ร่วมกับชมรมหุ่นยนต์สุรินทร์จัดขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ มีทักษะในการเขียนโปรแกรม การนำเทคโนโลยีคอนโทรลเลอร์ Micro Bit มาประยุกต์ใช้ และจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับรายวิชาวิทยาการคำนวณ การประยุกต์ใช้ในการจัดทำโครงงานต่าง ๆ อีกมากมายส่งเสริมกระบวนการคิดของนักเรียน โดยมีนายธง ต่อยอด ครูเชี่ยวชาญจากโรงเรียนสำโรง-โคกเพชร ซึ่งเป็นวิทยากรจากชมรมหุ่นยนต์สุรินทร์ มาเป็นวิทยากรร่วมกับคณะ กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากครูที่สมัครเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2562,06:15   อ่าน 488 ครั้ง