ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 นายศรีสุนทร  ส่งเสริม ผอ.ร.ร.รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ได้ดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 โดยได้มีการมอบนโยบาย ชี้แจงแนวปฏิบัติ การจัดการเรียนการสอน การแก้ปัญหา ดูแลช่วยเหลือนักเรียน การรับทราบ และรับฟังปัญหาของผู้ปกครองจากครูที่ปรึกษา การมอบทุนนักเรียนเรียนดี มีผลการสอบ O-NET สูงสุด การคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นเรียน และระดับโรงเรียน กิจกรรมต้นแบบครอบครัวคุณธรรม การติดตามแก้ปัญหานักเรียนที่ติด 0 ร มผ นักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ โดยมีผู้ปกครองนักเรียนร่วมเข้าประชุมเป็นจำนวนมาก ได้รับทราบปัญหา ความต้องการ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ในการดำเนินการวางแผน ปรบปรุงพัฒนางานต่อไป ขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ช่วยให้การจัดกิจกรรมสำเร็จลุล่วงด้วยดี
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2562,06:57   อ่าน 387 ครั้ง