ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การประเมินโรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ร่วมกันจัดทำโครงการ เรื่อง การประเมินโรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษาหัวข้อที่คิดร่วมกัน คือ ของดีรามวิทยา ตามหลักพอเพียง สู่ทักษะอาชีพที่ยั่งยืน โดยแต่ละระดับชั้นมีรายละเอียดดังนี้
ชั้น ม.1 น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
ชั้น ม.2 น้ำหมักจุลินทรีย์
ชั้น ม.3 แปลงขยะเป็นเงิน
ชั้น ม.4 สบู่สมุนไพร
ชั้น ม.5 DIY BY M.5
ชั้น ม.6  ดินสี อินทร์ย์สาร
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 2562,19:21   อ่าน 433 ครั้ง