ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าว ภาพกิจกรรมกลุ่มบริหารวิชาการ
บันทึกข้อตกลง แก้ปัญหานักเรียนด้านการเรียน
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งนี้ มีนายศรีสุนทร ส่งเสริม ผอ.ร.ร.ได้มอบทุกการศึกษาพร้อมเกียรติบัติให้กับนักเรียนที่มีผลการสอบ O-NET คะแนนสูงสุด และนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุกแต่ละระดับชั้น รวมถึงมอบนโยบายในการทำงานให้ผู้ปกครองทราบ นอกจากนี้กลุ่มบริหารวิชาการโดยนายสันชัย สังข์ทอง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการได้ชี้แจงถึงนโยบาย ปัญหา และแนวทางการแก้ปัญหาด้านการเรียนการสอน นักเรียนติด 0 ร มส มผ รวมถึงให้ครูที่ปรึกษาได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง สะท้อนปัญหา ให้ผู้ปกครองทราบ รวมถึงให้งานวัดผล นางวิไลวรรณ ไตรรัตน์ ได้เชิญผู้ปกครองนักเรียน นักเรียนมาชี้แจงทำบันทึกข้อตกลงกรณีที่ติด 0 ติด ร น.ส.พุดตาล  สมศรี ติดตามบันทึกความร่วมมือแก้ปัญหานักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ปกครองให้ความสนใจและเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2562,06:31   อ่าน 880 ครั้ง