ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพ ข่าว กิจกรรมวิชาการ
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
   เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของนักเรียนทุกระดับชั้น ที่สะท้อนผลการดำเนินการในภาคเรียนสรุปเป้นองค์ความรู้ โดยมีคณะ ศน.จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ศน.ณัฐกานต์  ปีแหล่ พร้อมคณะมาร่วมประเมินและให้ข้อเสนอแนะกับนักเรียนแต่ละกลุ่ม ทั้งนี้มีนายจีระพรรณ  เพียรมี ผู้อำนวยการโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูให้การต้อนรับ และเป็นกรรมการประเมินกิจกรรมในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2564,16:10   อ่าน 110 ครั้ง