ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การประเมินโรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 62
ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 62
ร่วมถวายผ้าป่ายกเสาเอกสร้างศาลาการเปรียญ
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 62
รณรงค์เลือกตั้ง
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 62
อบรมหุ่นยนต์
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 62
OPEN HOUES 2018
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 62
สอนเสริมเติมเต็มความรู้ มุ่งสู่สนามสอบ O-NET
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 62
งานเลี้ยงปีใหม่ 2562
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 62
ประชุมประจำเดือนผู้บริหาร สพม.33
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 62
กิจกรรมวันคริสมาสต์ ประจำปี 2561
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 61
กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 61
พิธีวางศิลาฤกษ์และเบิกเนตรพระพุทธมงคลรัตนมณี
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 61
โครงการขับขี่ปลอดภัยฯ
โพสเมื่อ : 11 ธ.ค. 61
วันชาติ ๒๕๖๑
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 61
วชิราวุธรำลึก
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 61
อบรมหลักสูตรระยะสั้น
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 61
ประชุมชี้แจงการนิเทศการเรียนการสอนตามแนวทาง Lesson Study
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 61
เตรียมสอบธรรมศึกษา
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 61
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายผู้นิเทศภายในสถานศึกษา โดยใช้กระบวนการ Lesson Study
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 61
มอบทุนสนับสนุนการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 61