ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การประเมินโรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 39) 13 ส.ค. 62
ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 64) 02 มิ.ย. 62
ร่วมถวายผ้าป่ายกเสาเอกสร้างศาลาการเปรียญ (อ่าน 130) 18 มี.ค. 62
รณรงค์เลือกตั้ง (อ่าน 113) 15 มี.ค. 62
อบรมหุ่นยนต์ (อ่าน 121) 11 มี.ค. 62
OPEN HOUES 2018 (อ่าน 126) 26 ก.พ. 62
สอนเสริมเติมเต็มความรู้ มุ่งสู่สนามสอบ O-NET (อ่าน 237) 11 ม.ค. 62
งานเลี้ยงปีใหม่ 2562 (อ่าน 271) 08 ม.ค. 62
ประชุมประจำเดือนผู้บริหาร สพม.33 (อ่าน 161) 08 ม.ค. 62
กิจกรรมวันคริสมาสต์ ประจำปี 2561 (อ่าน 156) 25 ธ.ค. 61
กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 220) 21 ธ.ค. 61
พิธีวางศิลาฤกษ์และเบิกเนตรพระพุทธมงคลรัตนมณี (อ่าน 178) 19 ธ.ค. 61
โครงการขับขี่ปลอดภัยฯ (อ่าน 150) 11 ธ.ค. 61
วันชาติ ๒๕๖๑ (อ่าน 137) 04 ธ.ค. 61
วชิราวุธรำลึก (อ่าน 118) 26 พ.ย. 61
อบรมหลักสูตรระยะสั้น (อ่าน 119) 26 พ.ย. 61
ประชุมชี้แจงการนิเทศการเรียนการสอนตามแนวทาง Lesson Study (อ่าน 172) 14 พ.ย. 61
เตรียมสอบธรรมศึกษา (อ่าน 146) 14 พ.ย. 61
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายผู้นิเทศภายในสถานศึกษา โดยใช้กระบวนการ Lesson Study (อ่าน 167) 11 พ.ย. 61
มอบทุนสนับสนุนการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (อ่าน 112) 09 พ.ย. 61
เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจคณะวิทยากร ผู้เข้าอบรมลูกเสือ A.T.C. (อ่าน 129) 01 พ.ย. 61
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 115) 01 พ.ย. 61
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 143) 30 ต.ค. 61
ดูสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูป (อ่าน 108) 29 ต.ค. 61
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระ วิชาการ หัวหน้าระดับ (อ่าน 105) 29 ต.ค. 61
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน (อ่าน 90) 29 ต.ค. 61