ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายศรีสุนทร ส่งเสริม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/10/2018
ปรับปรุง 20/06/2019
สถิติผู้เข้าชม 76757
Page Views 95949
Link ภายนอก
OBEC TV
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา กาบเชิง กาบเชิง 0-4471-2077
2 โรงเรียนหนองสนิทวิทยา ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ หนองสนิท จอมพระ 0-4471-2062
3 โรงเรียนเมืองลีงวิทยา เมืองลีง จอมพระ 0-4457-6080
4 โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา ขวาวใหญ่ ศีขรภูมิ 0-4471-2037
5 โรงเรียนห้วยจริงวิทยา คาละแมะ ศีขรภูมิ 0-4471-2058
6 โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา จารพัต ศีขรภูมิ 0872469890
7 โรงเรียนหนองอียอวิทยา หนองอียอ สนม -
8 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม ตาตุม สังขะ 0885909597
9 โรงเรียนพระแก้ววิทยา พระแก้ว สังขะ 0-4471-2083
10 โรงเรียนศรีสุขวิทยา ศรีสุข สำโรงทาบ 0-4456-9414
11 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สำโรงทาบ สำโรงทาบ 0-4456-9334
12 โรงเรียนแร่วิทยา บ้านแร่ เขวาสินรินทร์ 0857784022
13 โรงเรียนท่าสว่างวิทยา ท่าสว่าง เมืองสุรินทร์ 044-712074
14 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ราม เมืองสุรินทร์