ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : PDAC+TEAM MODEL (Creator:Muanmat Kaewkhwuankha)
ชื่ออาจารย์ : นางมวลมาศ แก้วขวัญข้า
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 2563,12:55  อ่าน 84 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Best st. rattan earrings
ชื่ออาจารย์ : นางมวลมาศ แก้วขวัญข้า
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 2563,12:45  อ่าน 70 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Front cover DIY (Hwai)
ชื่ออาจารย์ : นางมวลมาศ แก้วขวัญข้า
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 2563,12:40  อ่าน 73 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Brochure DIY (Hwi)
ชื่ออาจารย์ : นางมวลมาศ แก้วขวัญข้า
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 2563,12:40  อ่าน 76 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : BEST PRACTICE DIY (HWAI)
ชื่ออาจารย์ : นางมวลมาศ แก้วขวัญข้า
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 2563,12:38  อ่าน 74 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ภาพกิจกรรม ม.6 Rich by R.C.
ชื่ออาจารย์ : นางมวลมาศ แก้วขวัญข้า
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2562,18:36  อ่าน 111 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ภาพกิจกรรม ม.5 Packaging
ชื่ออาจารย์ : นางมวลมาศ แก้วขวัญข้า
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2562,18:35  อ่าน 124 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ภาพกิจกรรม ม.4 How to ...
ชื่ออาจารย์ : นางมวลมาศ แก้วขวัญข้า
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2562,18:35  อ่าน 101 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ภาพกิจกรรม ม.3 Herbs Garden
ชื่ออาจารย์ : นางมวลมาศ แก้วขวัญข้า
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2562,18:34  อ่าน 118 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ภาพกิจกรรม ม.2 Amazing Khoi
ชื่ออาจารย์ : นางมวลมาศ แก้วขวัญข้า
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2562,18:33  อ่าน 112 ครั้ง
รายละเอียด..